TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Website-ul www.clinicarevive.ro este operat de: SC REVIVE SKIN EXPERT SRL, societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Constanța, Aleea Alexandru Alexandridi nr. 5, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/498/2021, cod unic de înregistrare 43748782 (denumită în continuare „Revive Skin Expert”), număr de telefon 0754 830 830, adresă de e-mail office@clinicarevive.ro.

Prezentul document stabilește Termenii şi Condiţiile de utilizare a website-ului www.clinicarevive.ro (denumit în continuare “website”). Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest website și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Clinica Revive Skin Expert își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile, fără o notificare prealabilă. Revive Skin Expert îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul Website-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

DEFINIȚII

Pacientul – este persoana care utilizează serviciile în cadrul clinicii Revive Skin Expert.
Personalul – înseamnă angajații clinicii și colaboratorii de orice fel ai acesteia.

PRINCIPII APLICABILE PACIENȚILOR

Serviciile Revive Skin Expert pot fi accesate de către Pacienți, de regulă, de luni până duminică în intervalul orar 10:00 – 20:00, în cadrul clinicii Revive Skin Expert, în condițiile comunicate periodic, disponibile pe website. Revive Skin Expert poate modifica programul de funcționare după cum va considera de cuviință.

Accesarea serviciilor se efectuează pe bază de programare telefonică efectuată la numărul 0754 830 830, conform programului comunicat pe site-ul www.clinicarevive.ro, precum și în locația Revive Skin Expert, conform programului de funcționare a locației respective.

Transmiterea notificărilor, facturilor și corespondența purtată cu Pacientul de către reprezentanții clinicii Revive Skin Expert, se va face la datele de contact menționate în fișa de pacient sau declarate pe website pentru care și-a exprimat consimțământul în acord cu Regulamentul UE nr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR).

Ne rezervăm dreptul de a refuza serviciul oricui, din orice motiv, în orice moment.

ACURATEȚEA, DEPLINĂTATEA ȘI ACTUALITATEA INFORMAȚIILOR

Revive Skin Expert nu este responsabilă dacă informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialul de pe acest site este furnizat numai pentru informații generale și nu trebuie să fie invocat sau utilizat ca singura bază pentru luarea deciziilor fără a consulta alte surse. Orice încredere în materialele de pe website este pe propriul dvs. risc.

MODIFICĂRI ALE SERVICIILOR ȘI PREȚURILOR

Prețurile pentru serviciile noastre pot fi modificate fără notificare. Revive Skin Expert își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica sau de a întrerupe furnizarea de servicii fără notificare, în orice moment. Vor face excepție clienții care au achiziționat deja abonamente de tratamente.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de niciun terț pentru orice modificare, modificare de preț, suspendare sau întrerupere a serviciilor din clinică.

ERORI, INEXACTITĂȚI ȘI OMISIUNI

Ocazional pot exista informații pe website care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care se referă la descrierile produselor, prețurile, promoțiile, ofertele. Ne rezervăm dreptul de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile și de a schimba sau actualiza informații.

INTERDICȚII ÎN UTILIZARE

Este interzis să preluați conținutul acestui website fără să ne înștiințați înainte. Este interzis să utilizați website-ul sau conținutul acestuia pentru orice scop ilegal, să încălcați drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

Site-ul este destinat vizitatorilor (persoane care nu au calitatea de pacienți) cât și pacienților clinicii Revive Skin Expert.

Prin accesarea website-ului și/sau a accesării serviciilor furnizate de clinica Revive Skin Expert, utilizatorii consimt să respecte conținutul prezentului document precum și legislația în vigoare aplicabilă în jurisdicția furnizorului de servicii.

Tentativele de acces neautorizat la website, incluzând orice încercare de a accesa datele personale ale unui pacient, de a modifica conținutul website-ului, de a accesa website-ul prin dispozitive sau programe automate, de a modifica structura sau de a dezasambla software-ul într-o formă perceptibilă, de a copia sau cita din conținutul website fără indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a website-ului și vor fi raportate de îndată autorităților competente.

Informațiile înscrise pe website au caracter informativ și trebuie tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în contradicție cu prezentul document, fără acordul scris al Revive Skin Expert, este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală și atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legale incidente.

Revive Skin Expert are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe website, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Acest document reprezintă acordul de voință dintre dumneavoastră și Revive Skin Expert, acceptat și asumat a fi respectat pentru utilizarea website-ului și pentru a beneficia de serviciile pe care vi le oferă clinica Revive Skin Expert. Prin accesarea website-ului, agreați că utilizatorul trebuie să aibă în vedere faptul că este o persoană întru totul responsabilă, conștientă de și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a website-ului, precum și efectele aferente acțiunilor sale.

Politica de confidențialitate
Când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la servicii specifice, de obicei sub formă de cookie-uri. Aici vă puteți modifica preferințele de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că blocarea unor tipuri de cookie-uri poate afecta experiența dvs. pe site-ul nostru web și serviciile pe care le oferim.