POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Informare / declarație consimțământ în contextul prelucrării datelor cu caracter personal 

SC REVIVE SKIN EXPERT SRL, CUI 43748782, J13/498/2021, cu sediul in Constanța, Aleea Alexandru Alexandridi nr. 5 (denumită în continuare „Revive Skin Expert”), este o persoană juridică română care are ca obiect principal de activitate: activități remodelare corporală.

Revive Skin Expert respectă confidențialitatea tuturor pacienților și va trata /prelucra datele personale în condiții de securitate adecvată. Datele cu caracter personal primite direct de la dvs. vor fi prelucrate în funcție de opțiunea exprimată prin prezentul document, și doar dacă este necesar, în vederea scopului menționat mai jos.

PRINCIPII DE PROTECȚIE A DATELOR

Datele cu caracter personal sunt: numele și prenumele, adresa de corespondență, telefon, fax, e-mail, istoric medical și diagnostice.

Persoanele vizate sunt: pacienții clinicii, împuterniciți, persoane de contact de afaceri și ai instituțiilor publice.

Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime.

Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri.

Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate.

Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă.

Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară, în acord cu reglementările prevăzute de lege.

Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

COLECTAREA DATELOR PERSONALE

  • Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și alte date de contact similare
  • Conturi bancare
  • Istoric medical și diagnostice

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • Obligații legale în vederea întocmirii contractelor de vânzare-cumpărare și a facturilor
  • Întocmirea fișelor de pacient, programarea pacienților și informarea asupra programărilor acestora
  • Promovare și desfășurare de manifestări, campanii promoționale, comunicări comerciale prin orice mijloc de comunicare, doar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite de legislație și specificate în prezentul document
  • Destinatarii datelor în afara de dvs. pot fi autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate)

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.

Vom păstra informațiile clientului până când acesta își va exprima dezacordul, pentru oricare din scopurile menționate mai sus.

Accesul la datele personale este strict limitat personalului SC REVIVE SKIN EXPERT SRL, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

CONȚINUT ÎNGLOBAT DE PE ALTE SITE-URI WEB

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot sa colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentara a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

ANALITICE

Acest website utilizează colectarea datelor referitoare la comportamentului utilizatorilor în website, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite. Apelam la module oferite de:

CUM ÎȚI PROTEJAM DATELE

Datele sunt protejate la nivelul standard de criptare, oferit de platforma utilizată și serviciile de găzduire ale website-ului.

Website-ul beneficiază și de un certificat SSL ce asigură o securizare suplimentara informațiilor implementate în website.

CE PROCEDURI AVEM LA DISPOZIȚIE PENTRU ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR

Website-ul are posibilitatea de raportare internă a eventualelor erori.

Puteți exercita conform legii drept de opoziție sau de ștergere a datelor prelucrate, de rectificare, de restricționare a prelucrării, va puteți adresa în acest scop adresei noastre oficiale office@clinicarevive.ro.

Prin citirea, completarea și semnarea acestui document, dvs. confirmați ca ați fost informat cu privire la drepturile de care beneficiați și vă  exprimați, pe baza opțiunii de mai jos consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv comunicații electronice.

Politica de confidențialitate
Când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la servicii specifice, de obicei sub formă de cookie-uri. Aici vă puteți modifica preferințele de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că blocarea unor tipuri de cookie-uri poate afecta experiența dvs. pe site-ul nostru web și serviciile pe care le oferim.